Åtgärd av luktproblem genom relining

En otät imkanal gav obehag med lukt i lägenheten ovanför. Skorstensfolket i Östergötland fick uppdraget att åtgärda problemet och valde att utföra relining av imkanalen med VentilFlex®.

VentilFlex är ett insatsrör av komposit som vi för in i ventilationskanalen och blåser upp med vattenånga så att kompositmaterialet följer kanalens form. VentilFlex härdas och resultatet är en fullständigt tät kanal.

Detta specifika projekt följde samma mönster som våra andra VentilFlex-projekt:
Resultatet blev en tät kanal med ytterst små ingrepp i lägenheterna. Installation gick snabbt och påverkan på hyresgästernas vardag var nästan obefintlig. Problemet med lukt är numera historia.