Nytt liv i gamla skorstenar

Vi börjar med en bedömning av din skorsten och väljer sedan lämplig metod för skorstensrenoveringen. FuranFlex®, keramisk tätningsmassa och flexibla stålrör är de metoder för skorstensrenovering som vi främst arbetar med. Uppdraget kan till exempel bestå i att täta en skorsten, hitta lösningen på kondensproblem eller göra en gammal soteldad skorsten som ny igen.

FuranFlex® – kompositröret som revolutionerat skorstensrenovering

FuranFlex är ett kompositmaterial som fått allt större genomslag. Idag installeras FuranFlex i mer än 30 länder och det är lätt att förstå varför. Skorstenen blir fullständigt tät, helt utan skarvar och med bibehållen area på rökkanalen. Installatörens arbete är smidigt och går snabbt.

FuranFlex ser före installation ut ungefär som en brandslang och förs ner i skorstenen. Kompositmaterialet blåses upp och härdas så att det följer rökkanalens form.

FuranFlex är en lämplig metod för alla typer av skorstenar. Skorstenens material eller form spelar ingen roll. FuranFlex är en lämplig lösning oavsett vilket bränsle som skorstenen eldas med. Passar såväl torr som våt drift.

skorstensrenovering FuranFlex

skorstensrenovering garanti

 

 

 

Vi ger alltid 10 års garanti på skorstensrenovering med FuranFlex. Garantin gäller både arbete och material. FuranFlex är typgodkänt av Kiwa Sverige. Kompositmaterialet är också bedömt av SundaHus, som givit det högsta bedömningsklass, A. FuranFlex finns också registrerat i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att FuranFlex klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas FuranFlex av Byggvarubedömningen.

                

Keramisk tätningsmassa för tätning av murade skorstenar

Keramisk tätningsmassa är en snabb, effektiv och prisvärd metod för tätning av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Även kakelugnar kan tätas med keramisk tätningsmassa utan att de behöver monteras ner.

Rökkanaler ska vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rökkanalen blir otät. Metoden keramisk tätningsmassa är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Tätningsmassan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea.

Metoden keramisk tätningsmassa kan även kompletteras med ”coating” för kondensskydd.

Skorstensfolket i Östergötland använder sig endast av typgodkända keramiska tätningsmassor såsom SkorstensFolkets Tätningsmassa och Schädler.

Skorstensrenovering med flexibla rör i rostfritt stål

skorstensrenovering rör

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och syrafasta, monteras i den gamla rökkanalen och isoleras. Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda omgående.

Flexibla rör i rostfritt stål lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även för olja och gas vid torr eller våt drift beroende på typ av rör. Metoden är inte lämplig vid spannmålseldning.

Flexibla rör i rostfritt stål är en metod som passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek. Insatsrören finns i fyra kvalitéer med olika användningsområden. Är skorstenen i gott skick och du eldar med olja eller gas räcker det med en kondensförebyggande åtgärd och ett enkelväggigt rör, till exempel SFS FLEX Inox.

Skorstensfolket i Östergötland använder sig endast av flexibla rör i stål som är CE-märkta och/eller innehar Byggproduktcertifikat. Välkommen att anlita oss för skorstensrenovering.